การลบ User ที่มีสิทธิ์เข้าถึงฐานข้อมูล MySQL/MariaDB ใน DirectAdmin