การเพิ่ม Domain Pointer ชี้มาที่โดเมนที่มีอยู่แล้ว (Mapping Domain)