การสร้าง User ใหม่ สำหรับเชื่อมต่อ MySQL/MariaDB ในระบบ DirectAdmin